fi
en

Ansvarsfull expert i matbranschen

Lejonet Catering grundades år 2012 och är ett finskt företag som erbjuder mattjänster. Vår största kund är Försvarsmakten, vars matservice vi sköter. En annan viktig kund för oss är Brottspåföljdsmyndigheten som vi tecknade partnerskapsavtal med år 2018.

I Lejonets kök lagas mat som har långa traditioner. Matservicen för armén i Finland som nyss blivit självständigt inleddes i februari 1918. Under decenniernas gång har vår leveranssäkerhet och unika kunnande inom matservice beprövats och fortsätter nu inom Lejonet Catering.

I våra kök förenas gedigen erfarenhet och kontinuerligt lärande. Vi tillverkar smakrika och hälsosamma måltider på plats av rena och utvalda råvaror. Vi värnar om den unicitet som skapats genom vår historia och partnerskapet med Försvarsmakten.

Att beakta perspektivet ansvarsfullhet är centralt i vår verksamhet. Vi känner vårt ansvar som expert inom matbranschen, parter och arbetskollektiv och vi vill främja våra kunders välmående. Vi har förbundit oss att minska vår miljöpåverkan i hela matkedjan.

Lejonets löften

Vi är lyhörda

Vi uppfyller våra kunders behov och önskemål när det gäller mat och måltider oavsett tid och plats. Vi lyckas i vår uppgift eftersom vi är lyhörda för våra kunders behov.

Vi känner vårt ansvar och tar ansvar

Vårt viktigaste uppdrag är att se till att våra kunder mår bra. Vi sköter vårt uppdrag utan att backa för utmaningar. Då våra kunder mår bra, mår hela Finland bättre.

Vi lagar smakrik och hälsosam mat

Vår mat är ren och fräsch, näringsrik och hälsosam, smakrik och delikat. Vi är bekanta med världens kök, men använder helst finska råvaror.

Organisation

Ledningsgruppen

•Ritva Paavonsalo, verkställande direktör

•Petri Hoffren, utvecklingsdirektör

•Heidi Kolehmainen, personaldirektör

•Mika Takkinen, affärsdirektör

•Sanna Karppanen-Lokka, ekonomidirektör

Styrelse

•Riitta Laitasalo, styrelsens ordförande

•Timo Rotonen, generallöjtnant

•Sinikka Mustakari, ledande specialsakkunnig

•Teemu Penttilä, överdirektör

• Katri Westerberg, Senior Compliance Officer

• Anton Westermarck, ekonomidirektör

Bokslut 2018

Lejonets år

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017