fi
en

Vi lagar vägkost för livet

Ansvarsfullhet är ett av Lejonets värden och en fast del av bolagets verksamhet. Ansvarsfull verksamhet och miljöhänsyn är integrerade i vårt arbete. Vi har förbundit oss att minska hela matkedjans miljöpåverkan. Vi känner vårt ansvar som arbetskollektiv och partner samt expert och utvecklare inom matbranschen. Målet för vårt ansvarsfullhetsarbete är att främja likvärdiga möjligheter till välmående, en resurssmart ekonomi och ett koldioxidneutralt samhälle. Vi följer upp vårt arbete genom det internationella regelverket Global Reporting Initiative (GRI). Vår verksamhet utvärderas varje år i enlighet med standarderna ISO 14001 och ISO 9001.

Vi hos Lejonet lagar vägkost för livet. För oss betyder det att vi ser effekten av vårt arbete bland personalen och våra kunder och dessutom hela samhället. Att främja hälsamma matvanor och en hälsosam livsstil stärker välmåendet långt in i framtiden, från en generation till en annan.

Vi har förbundit oss till målen i FN:s Agenda2030 ur perspektiven likvärdighet, smart resursanvändning och respekt för naturresurser. Vi når våra mål i samarbete med partner och kunder och söker förbehållslöst nya sätt att göra det vi gör.