Ansvarsfullhet - Leijona Catering Gå till innehållet

Vi lagar vägkost för ett gott liv

svarsfullhet är ett av Leijonas värden och en fast del av bolagets verksamhet. Ansvarsfull verksamhet och miljöhänsyn är integrerade i vårt arbete. Vi har förbundit oss att minska hela matkedjans miljöpåverkan. Vi känner vårt ansvar som arbetskollektiv och partner samt expert och utvecklare inom matbranschen.

Vi hos Leijona lagar vägkost för livet. För oss betyder det att vi ser effekten av vårt arbete bland personalen och våra kunder och dessutom hela samhället. Att främja hälsamma matvanor och en hälsosam livsstil stärker välmåendet långt in i framtiden, från en generation till en annan.

Vi har förbundit oss till målen i FN:s Agenda2030 ur perspektiven likvärdighet, smart resursanvändning och respekt för naturresurser. Vi når våra mål i samarbete med partner och kunder och söker förbehållslöst nya sätt att göra det vi gör.

Vår verksamhet utvärderas varje år i enlighet med standarderna ISO 14001 och ISO 9001.