Välkommen rekryt - Leijona Catering Gå till innehållet

Smakliga måltidsstunder dagligen

I vårt garnisonskök förenas järnhård yrkesskicklighet och kontinuerligt lärande av nytt. Vi tillreder smakliga och hälsosamma måltider av rena och noga utvalda råvaror. En god och läcker mat är en hjärtefråga för oss, och med all orsak, vi har ju fått svara för Finlands armés matförsörjning sedan 1918. Vi vill ta väl hand om alla beväringar – ”våra flickor och pojkar” – och säkerställa att de har tillräckligt med energi för att avlägga den dagliga tjänstgöringen.

Liksom i vardagslivet består en fullvärdig måltid också under beväringstiden av protein, som är kött, fisk, kyckling eller växtprotein, samt av kolhydrater, som utgörs av potatis, pasta eller ris, bröd samt frukt och grönsaker.

Var och en kan själv säkerställa en tillräcklig energimängd genom att äta alla måltider och måltidsdelar som erbjuds.

Garnisonsrestaurangernas kockar och personal hjälper rekryterna genom att laga en god vägkost för beväringstiden!


Frukost, lunch, middag och kvällsmål

Beväringens dag inleds med frukost som baserar sig på fiberrik gröt. Förutom gröt serveras det bröd, bredbart pålägg och kallskuret. Det finns fettfri mjölk, saft eller vatten att dricka. Som varm dryck kan man välja kaffe, te eller kakao.

Till lunch och middag är garnisonsmåltidernas huvudrätter traditionell husmanskost. Det serveras också två salladsalternativ och efterrätt vid lunch.

Jo, varje torsdag serveras det ärtsoppa och pannkaka.


Vid terräng- och fältmåltiderna är lunch- och middagsmaten huvudsakligen grytor och soppor, som är enkla att äta ur backen. Vid måltiderna serveras dagligen grönsaker och/eller frukt. Efterrätt serveras antingen vid lunch eller middag. Måltider som tas med, såsom stridsmat och lunchpåsar, är planerade att säkerställa beväringens energitillgång i olika situationer – också då det inte är möjligt att värma mat när man är i rörelse.

Kvällsmålet kan serveras i garnisonsrestaurangen eller det kan vara medpackat med terrängmaten redan i samband med middagen. Vad det består av varierar enligt var måltiden intas.

Menyn för restaurangmåltiderna byts med sex veckors mellanrum. Mer information om de olika typerna av beväringsmåltider.Specialdieter

Vi beaktar specialdieter vid alla måltider, vare sig du äter i garnisonsrestaurangen eller i terrängen. Olika specialdieter beaktas numera redan i matens produktutvecklingsskede.

Innan du rycker in har du på ett förhandsformulär tillfrågats om eventuella specialdieter. Om din diet har ändrats efter det eller om du inte har besvarat formuläret, ta omedelbart kontakt med din gruppledare när du rycker in.

Orka kämpa!


Våra menyer planeras centraliserat för att svara på beväringarnas behov. Alla våra menyer bygger på näringsrekommendationerna av statens näringsdelegation. Menyerna för våra restauranger finns på fliken menyer.

Beväringarnas behov av energi och protein påverkas bland annat av ålder, kön, vikt och motionsaktivitet. Innehållet och energimängden i den dagliga menyn vi skapar bygger på PAL-värdet*. I näringsrekommendationerna är det högsta bestämda PAL-värdet 1,8, vilket är 1,8 gånger basalmetabolismen.
Näringsämne

Rekommendation (män 18–30 år, PAL* 1,8)

Garnisonsrestaurangens meny

Energi 3200 kcal3500-3600 kcal
Protein15 %17 % (151 g)
Kolhydrater52 %52 %
Fetter32-33 %30 %
Mättade fetterUnder 10 %8 %
Fiber25-35 g46 g

*PAL-värdet beskriver nivån på den fysiska aktiviteten (Physical Activity Level), och närmare bestämt individens helhetsenergiförbrukning och dess förhållande till basalmetabolismen.

Proteinernas andel som energikälla i födan ska vara i genomsnitt 15 %. För män i åldern 18–30 år som rör på sig aktivt är det rekommenderade proteinintaget enligt näringsrekommendationerna 1,1–1,3 g / kilo kroppsvikt / dygn. På Leijonas meny har proteinintaget planerats så att det är 1,5–2 g / kilo kroppsvikt / dygn. En dags beväringsmåltider innehåller sammanlagt i genomsnitt 151 g protein. Mängden räcker väl för en normal beväringstjänstgöring.

Kolhydrater fungerar som kroppens bränsle och på så sätt sparas proteiner för andra viktiga uppgifter, såsom att musklerna ska orka. Av den totala dagliga energimängden ska cirka 52 % komma från kolhydrater.

Om du under din fritid aktivt sysslar med idrott, ska du själv se till att du får den tilläggsenergi du behöver.


Hjärtmärket – gott för dig


Våra garnisonsrestauranger serverar regelbundet mat som uppfyller kriterierna för Hjärtmärket. De är märkta på menyn med förkortningen SY. I grunderna för beviljandet av Hjärtmärket-recept tas hänsyn till mängden fett och dess kvalitet samt mängden salt. Mängden fiber är viktig i spannmålsbaserade måltidsdelar, såsom bröd och energitillbehör. Med dessa små förändringar strävar man efter att minska problem som orsakas bland annat av hårt, mättat fett och för mycket salt.

Ta det du äter, ät det du tar


Ta så mycket mat som du tror att du behöver eller orkar äta.

Till exempel:
Om varje beväring vid varje måltid slänger 15 g mat som blivit över på tallriken (= en köttbulle) i bioavfallet, innebär det per år 285 000 kilo bortslängd mat, vilket motsvarar 9 lastbilar matsvinn.


Vi på Leijona strävar efter att i vår egen verksamhet minska svinn som uppstår i matlagningen och mängden avfall genom att:

  • tillreda smaklig mat
  • använda råvarorna noggrant
  • laga tillräckligt med mat enligt förförsvarsmaktens beställning
  • förutse när matgästerna anländer och laga mat enligt det.

Mat som blir avfall är mångfaldigt slöseri – av råvaror, energi och arbete. Om det ändå blir kvar mat på din tallrik eller i terrängkärlen, sortera den enligt restaurangens anvisningar.

Sköt om avfallssorteringen enligt garnisonsrestaurangens anvisning – också i terrängen.

Avfallskomponenter ska inte blandas sinsemellan, utan sorteras i egna avfallskärl. Matens transportredskap och kärl hör inte hemma bland avfallet.