Beväringsmåltider - Leijona Catering Gå till innehållet

Beväringsmaten består av flera olika typers måltider; garnisons- och terrängmåltider samt måltidslösningar som kan tas med. På vardagarna tillreder vi fyra måltider – frukost, lunch, middag samt kvällsmål – och på veckosluten tre till fyra måltider, enligt kundens behov. Vi beaktar också specialdieter vid alla måltider.

Alla måltider är planerade att tillgodose energibehovet som krävs i tjänstgöringen. Energimängderna i dagens måltider varierar mellan cirka 3500–4000 kcal, beroende på energibehovet som tjänstgöringen kräver. Läs mer om måltidernas energiinnehåll.


Våra garnisonsrestauranger tillreder alla måltider utgående från försvarsmaktens beställningar för att passa olika utbildningssituationer.

Terräng- och fältmåltider samt fartygsproviantering


Tillsammans med försvarsmakten säkerställer personalen på Leijona att varje beväring får tillräckligt med hälsosam och välsmakande mat varje dag – även i terrängen. Att äta i terrängen ställer egna krav på planeringen av och logistiken kring måltiderna – i normala förhållanden äter man i terrängen endast under övningar – i undantagsförhållanden ibland oftare.

Terräng- och fältmåltiderna ger beväringen en större energimängd än garnisonsmåltiderna.


Terräng- och fältmenyernas måltider passar att ätas ur en back med en kombinerad sked och gaffel.

Anvisningar för backmåltider i terrängen

Huvudrätten läggs i backens nedre del och locket kan du använda antingen för drycker, bröd eller frukt/grönsaker. På så sätt får du plats i din back för den mängd mat du behöver. Det är lättare att hålla backen ren om du använder en påse i den.


Terrängmåltider

Maten för terrängmåltiderna tillreds i garnisonens kök och transporteras ut i terrängen i värmebehållare. På matplatsen leder försvarsmakten distributionen av maten enligt anvisningar av Leijona. Efter att man ätit sorterar man avfallet enligt garnisonsrestaurangens anvisning. Menyn för terrängmåltiderna byts med fem veckors mellanrum.

Fältmåltider

Till skillnad från terrängmåltiderna tillreds fältmaten i terrängen. Maten tillreds på fältkök av beväringar som utbildats till soldatkockar.

Vi utbildar alla soldatkockar och levererar recept och råvaror för måltiderna. Soldatkockarnas utbildare från Leijonat handleder i utbildningssituationen användningen av fältkök, tillredningen och distributionen av mat samt diskhanteringen och avfallssorteringen. I övriga situationer övervakar försvarsmakten matlagningen på fältkök, distributionen av mat samt diskhanteringen och avfallssorteringen.Ombord på fartyg tillreds maten av beväringar som utbildats till fartygskockar. Från garnisonsrestaurangen levereras råvaror till fartygen, enligt recept som planerats för dem.


Måltidslösningar att ta med


Måltider som tas med, såsom stridsmat och lunchpåsar, är planerade att säkerställa beväringens energitillgång i olika situationer – också då det inte är möjligt att värma mat när man är i rörelse. Måltiderna som tas med är planerade ur flera synvinklar – de ska vara hållbara och lätta att transportera, motsvara behoven i olika dieter, täcka energibehoven i olika situationer, vara så användbara som möjligt i olika väderleksförhållanden samt naturligtvis också vara så välsmakande som möjligt – det är en hjärtefråga för Leijonapersonalen.

Stridsmatförpackningar används när man är i rörelse

Stridsmatförpackningar används i situationer där du och din trupp ska kunna få med dygnets måltider till exempel när ni är i rörelse och centraliserad matlagning inte är möjlig.

Var och en tillreder själv huvudrätten i stridsmatförpackningen. För att laga maten behövs utöver matpåsen endast hett vatten.

När man äter alla måltidsdelar i förpackningen, täcker stridsmatförpackningen beroende på syftet energibehovet för en halv eller en hel dag.

Lunchpåse och måltider som packas med

Lunchpåsen är avsedd att användas i beväringsutbildningen som ett måltidsalternativ, som möjliggör att en av måltiderna under tjänstgöringsdagen kan intas flexibelt i terrängförhållanden med lätta arrangemang. Den ersätter måltiden i en situation, då beväringen eller truppen inte har möjlighet att äta i garnisonsrestaurangen eller delta i fält- eller terrängmåltider.

Varje lunchpåsmåltid motsvarar energimängden i den måltid som ersätts. Lunchpåsen består av flera måltidsdelar beroende på användningsbehovet och är avsedd att intas som sådan. Produkterna i påsen kräver inte kylförvaring och de är alla laktosfria.

En sådan tjänstgöringsdag då lunchpåsen används, avnjuts de övriga måltiderna antingen i garnisonsrestaurangen eller som vanlig terrängmåltid.


Måltiderna är planerade att stöda försvarsmaktens program Utbildning 2020

Ett av målen för förförsvarsmaktens program Utbildning 2020 är att effektivera utbildningsarrangemangen så, att utbildningstiden innehåller så korta väntetider och så få förflyttningar som möjligt. Ofta är avstånden mellan utbildningsställena och garnisonsrestaurangerna långa, vilket medför att lunchen inklusive förflyttningarna tar mycket tid. Då kompletteras beväringens matförsörjning med olika måltidsalternativ som kan tas med. Till exempel ibruktagandet av lunchpåsen är en del av programmet Utbildning 2020 som siktar på att utveckla ordnandet av beväringsutbildningen.