Varusmiesruokailu - Leijona Catering Siirry sisältöön

Varusmiesruokailu koostuu useista erityyppisistä aterioista; varuskunta- ja maastoateriat sekä mukaan otettavat ateriaratkaisut. Arkisin valmistamme neljä ateriaa – aamupalan, lounaan, päivällisen sekä iltapalan – ja viikonloppuisin kolmesta neljään ateriaa, asiakkaan tarpeiden mukaan. Huomioimme myös erityisruokavaliot kaikilla aterioilla.

Kaikki ateriat ovat suunniteltu täyttämään palveluksen vaatiman energiantarpeen. Päivän aterioiden energiamäärät vaihtelevat noin 3500-4000 kcal välillä, riippuen palveluksen vaatimasta energiatarpeesta. Lue lisää aterioiden energiasisällöstä.


Varuskuntaravintolamme valmistavat kaikki ateriat puolustusvoimilta tulleiden, eri koulutustilanteisiin sopivien tilausten perusteella.

Maasto- ja kenttäruokailu sekä alusmuonitus


Yhdessä Puolustusvoimien kanssa Leijonalaiset varmistavat, että jokainen varusmies saa riittävästi terveellistä ja maistuvaa ruokaa joka päivä – myös maastossa. Maastossa ruokaileminen asettaa omat vaatimuksensa aterioiden suunnitteluun ja logistiikkaan – normaalioloissa maastossa ruokaillaan vain harjoituksissa – poikkeusoloissa joskus useamminkin.

Maasto- ja kenttäruokailussa varusmies saa aterioista suuremman energiamäärän kuin varuskuntaruokailussa.

Maasto- ja kenttäruokalistan ateriat soveltuvat pakista lusikka-haarukka-yhdistelmällä syötäväksi.

Ohjeita pakkiruokailuun maastossa

Pääruoka laitetaan pakin alaosaa ja kantta voit käyttää joko juomille, leiville tai hedelmille/vihanneksille. Tällä tavalla saat pakkiisi mahtumaan tarvitsemasi määrän ruokaa. Pakin puhtaanapitoa helpottaa pakkipussin käyttö pakissa.


Maastoruokailu

Maastoruokailun ruuat valmistetaan varuskunnan keittiössä ja kuljetetaan lämpöastioissa maastoon. Ruokailupaikalla puolustusvoimat ohjaa ruuan jakamisen Leijonalta saatujen jako-ohjeiden mukaisesti. Ruokailun lopuksi ruokailijat lajittelevat jätteet varuskuntaravintolan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Maastoruokailun ruokalista vaihtuu viiden viikon välein.

Kenttäruokailu

Kenttäruoka eroaa maastoruokailusta siinä, että ruoka valmistetaan maastossa. Ruuan valmistavat varusmiehistä koulutetut sotilaskeittäjät kenttäkeittimillä.

Koulutamme kaikki sotilaskeittäjät ja toimitamme aterioiden valmistusohjeet sekä raaka-aineet. Leijonalainen sotilaskeittäjien kouluttaja ohjaa koulutustilanteessa kenttäkeittimellä toimimista, ruuan valmistusta ja jakamista sekä astiahuoltoa ja jätteiden lajittelua. Muissa tilanteissa kenttäkeittämistä, ruuan jakoa sekä astiahuoltoa ja jätteiden lajittelua valvoo puolustusvoimat.Aluksilla ruoan valmistavat varusmiehistä koulutetut laivakokit. Varuskuntaravintolasta toimitetaan raaka-aineet aluksille, heille suunnitellun reseptiikan mukaisesti.


Mukaan otettavat ateriaratkaisut


Mukaan otettavat ateriat, kuten taistelumuona ja lounaspussi, on suunniteltu varmistamaan varusmiehen energiansaannin eri tilanteissa – myös silloin, kun ruuan lämmittäminen ei liikkeellä olon takia ole mahdollista. Mukaan otettavat ateriat on suunniteltu useasta näkökulmasta – niiden tulee olla säilyviä ja helppoja kuljettaa, vastata eri ruokavalioiden tarpeisiin, kattaa eri tilanteiden energiatarpeet, olla mahdollisimman käyttökelpoisia eri sääolosuhteissa sekä tietenkin leijonalaisten sydämen asiana – myös mahdollisimman maukkaita.

Taistelumuonapakkauksia käytetään liikkeellä oltaessa

Taistelumuonapakkauksia käytetään tilanteissa, jossa vuorokauden ateriat on saatava sinun ja joukkosi mukaan esimerkiksi silloin kun olette liikkeessä ja keskitetysti hoidettu ruuanvalmistus ei ole mahdollista.

Taistelumuonapakkauksen pääruuan jokainen valmistaa itse. Ruoan valmistukseen tarvitaan ruokapussin lisäksi vain kuumaa vettä.

Syömällä kaikki pakkauksessa olevat aterian osat, taistelumuonapakkaus kattaa tarkoituksesta riippuen puolen- tai kokopäivän energiantarpeen.


Lounaspussi ja mukaan pakattavat ateriat

Lounaspussi on tarkoitettu käytettäväksi varusmieskoulutuksen ruokailuvaihtoehtona, jossa yksi palveluspäivän aterioista voidaan nauttia koulutuksen ohessa joustavasti maasto-olosuhteissa kevyin järjestelyin. Se korvaa aterian aterian tilanteessa, jossa varusmiehellä tai joukolla ei ole mahdollisuutta siirtyä ruokailemaan varuskuntaravintolaan tai osallistua kenttä- tai maastoruokailuun.

Jokainen lounaspussiateria vastaa energiamäärältään korvattavan aterian energiamäärää. Lounaspussi koostuu useammasta aterian osasta käyttötarpeesta riippuen ja on tarkoitettu nautittavan sellaisenaan. Tuotteet pussin sisällä eivät vaadi kylmäsäilytystä ja ovat kaikki laktoosittomia.

Sellaisena palveluspäivänä, jona lounaspussia käytetään, muut ateriat nautitaan aina joko varuskuntaravintolassa tai tavanomaisena maastoruokailuna.


Ruokailu on suunniteltu tukemaan puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelmaa

Puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelman yhtenä tavoitteena on tehostaa koulutusjärjestelyitä siten, että käytettävä koulutusaika pitäisi sisällään mahdollisemman vähän odottelua ja siirtymisiä. Monesti koulutuspaikkojen ja varuskuntaravintolan välimatkat ovat pitkiä, minkä johdosta ruokailu siirtymisineen vie paljon aikaa. Tällöin varusmiehen ruokahuoltoa täydennetään mukaan otettavilla eri ateriavaihtoehdoilla. Esimerkiksi lounaspussin käyttöönotto on osa varusmieskoulutuksen järjestelyiden kehittämiseen tähtäävää Koulutus 2020 -ohjelmaa.