Taloudellinen vastuu - Leijona Catering Siirry sisältöön

Taloudellista lisäarvoa kaikille sidosryhmille


Taloudellinen vastuu tarkoittaa Leijonalle hyvää taloudenhoitoa sekä tekoja kilpailukyvyn ja asiakasläheisen toiminnan eteen.

Seuraamme tarkasti toimintamme kannattavuutta strategisilla ja operatiivisilla mittareillamme. Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, vastaamaan asiakkaittensa tarpeisiin, huolehtimaan henkilöstöstään sekä palvelemaan koko yhteiskunnan kehitystä.


Taloudellinen vastuu Leijonassa

Leijonan eettinen tapa toimia

 • Hyvä hallintotapa
 • Kilpailulainsäädännön noudattaminen
 • Kansainvälisten ja kansallisten lakien ja säädösten noudattaminen
 • Epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittaminen (Whistleblow-kanava)
 • Yhteistyökumppaneiden korkeiden eettisten normien varmistaminen
 • Nollatoleranssi lahjonnan ja korruption osalta

Taloudellisten tietojen oikeellisuus

 • Täsmällinen taloudellinen raportointi ja avoimen verostrategian noudattaminen
 • Kirjanpidossa ja raportoinnissa noudatetaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja
  tilinpäätösstandardeja
 • Sijoittajille annetaan totuudenmukaista, ajantasaista ja täsmällistä tietoa yhtiön toiminnasta

Omaisuuden ja taloudellisen tiedon suojaaminen

 • Leijonan omaisuutta käytetään vain yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • Pidämme huolta Leijonan omaisuudesta ja suojelemme luottamuksellista tietoa
 • Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastaavien tietojen suojaamista
 • Huolehdimme tietoturvasta ja tietosuojasta