Leijonan vuosi 2020 - Leijona Catering Siirry sisältöön

Luomme eväitä hyvään elämään Leijona lyhyesti 

Leijona Catering on suomalainen ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava yritys. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiakasläheisyys, vastuullisuus ja uudistuminen. Palveluksessamme on yli 500 ruoka-alan ammattilaista eri puolilla Suomea. Keittiöissämme yhdistyvät rautainen kokemus ja jatkuva uuden oppiminen. 

Toimintaympäristö 

Vuoden jokaisena päivänä Leijona Cateringin työntekijät valmistavat keskimäärin yli 70 000 ateriaa ympäri Suomea 60 ravintolassa. Ateriat koostuvat aamiaisista, lounaista, päivällisistä ja iltapaloista – ja niitä tarjoillaan niin ravintoloissa, maastossa kuin yksityistilaisuuksissa. Vuonna 2020 koronavirustilanteen takia varusmiesten maastoruokailu lisääntyi huomattavasti, kun puolestaan henkilöstö- ja opiskelijaravintoloiden ateriamäärät laskivat. Leijonan aterioita syövät pääasiallisesti Puolustusvoimien varusmiehet ja henkilöstö sekä Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaat, ja ne valmistetaan palvelemaan hyvin erilaisia ruokavalioita. Lisäksi Leijona palvelee muita valtionhallinnon asiakkaita. Ruuan raaka-aineet tulevat pääosin Suomesta, ja teemme yhteistyötä laajasti eri suomalaisten toimittajien kanssa. Elintarvikkeita, joita Suomesta emme saa, kuten esimerkiksi appelsiinit, banaanit ja mausteet, saapuu lämpimistä maista. 

1 oma pääoma x 100/(taseen loppusumma – saadut ennakot). 2 Verot koostuvat pääasiassa tuloverosta, työnantajamaksuista, kiinteistöverosta, valmisteveroista sekä arvonlisäverosta.Leijonan arvot 


VASTUULLISUUS 

  • Pidämme minkä lupaamme; toimintamme laatuun ja kustannustehokkuuteen voi aina luottaa. 
  • Toimimme vastuullisen toiminnan esimerkkinä. 
  • Kannamme vastuun omasta työstämme, ympäristöstämme ja hyvinvoinnistamme. 


UUDISTUMINEN 

  • Opimme uutta ja kehitämme osaamistamme. 
  • Hyödynnämme rohkeasti oppimaamme Leijonan toiminnassa. 
  • Uudistamme toimintaamme jatkuvasti ennakkoluulottomasti tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. 


ASIAKASLÄHEISYYS 

  • Kuuntelemme asiakkaidemme odotuksia ja tarjoamme ratkaisuja. 
  • Ymmärrämme asiakkaiden toiminnan erityispiirteet. 
  • Ennakoimme asiakkaidemme tarpeet ja palvelemme joustavasti kaikissa tilanteissa Tehtävämme 

Leijona on maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani. Tehtävänämme on kumppaniemme toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa oloissa. Haluamme olla luotettavin ja halutuin yhteistyökumppani sekä vetovoimaisin työpaikka cateringalalla. Meille on tärkeää olla vastuullisen liiketoiminnan kehityksen kärjessä sekä samalla asiakkaillemme ja omistajillemme hintakilpailukykyinen ja kustannustehokas yritys. Kuuntelemme asiakasta herkällä korvalla ja keskitymme asiakaskokemuksen parantamiseen uusia toimintatapoja kehitettäessä. 


Toimitusjohtajan katsaus, Ritva Paavonsalo


Leijonan valmius osoitti vahvuutensa koronavuotena 2020

Vuosi 2020 muodostui ruokapalvelualallakin poikkeukselliseksi alkuvuodesta levinneen koronapandemian myötä. Leijona Cateringin osalta vuosi oli kokonaisuutena kuitenkin onnistunut.

Korkean turvaluokan asiakkaamme, kuten Puolustusvoimat ja Rikosseuraamuslaitos, jatkoivat toimintaansa läpi vuoden. Tehtävämme on varmistaa heille herkullisen ja maittavan ruuan tarjoaminen kaikissa tilanteissa. Tänä vuonna todistimme, että pystymme työskentelemään nopeasti ja ammattitaitoisesti muuttuvissa tilanteissa.

Normaalista poikkeavissa häiriö- ja kriisitilanteissa meidän roolimme turvallisuuskriittisenä ruoka- ja ravintolapalvelujen tuottajana korostuu entisestään. Niin myös vuonna 2020, kun yhä useampi ateria syötiin maastossa tai Rikosseuraamuslaitoksen toimipisteissä omilla vankilaosastoilla. Yhteistyömme kumppaneidemme kanssa tiivistyi edelleen, ja asiakastyytyväisyyskyselymme tulokset osoittivat, että palveluumme oltiin tyytyväisiä ja ruoka sai kiitosta. Pystyimme toteuttamaan lupauksemme ja luomaan eväitä hyvään elämään myös poikkeuksellisena vuonna.

Haluankin korostaa, miten erityisen ylpeä olen siitä, kuinka ketterästi ja sitoutuneesti kaikki leijonalaiset ovat toimineet koko vuoden jatkuneessa epävarmassa tilanteessa. Otimme vakavasti merkit pandemiasta jo tammikuussa, ja aloitimme varautumisen koronavirukseen heti vuodenvaihteessa. Tilanteen edetessä varmistimme työjärjestelyillä, ettei pandemia pääse leviämään.


Selvitimme hiilijalanjälkemme laajasti alamme ensimmäisenä

Olemme jatkuvasti terävöittäneet vastuullisuusstrategiaamme, ja ilmastoystävällinen ruoka on tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Vuonna 2020 selvitimme alamme ensimmäisenä toimijana laajan hiilijalanjälkemme, mukaan lukien elintarvikeostojen vaikutuksen, yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Selvitys kertoo meille ennen kaikkea lähtötilanteen eri palveluiden, toimintojen ja ruuan raaka-aineiden osalta. Lähtötilanteeseen perustuen olemme asettaneet tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi, sillä haluamme omalta osaltamme toimia ilmastoystävällisesti. Toinen tärkeä toimenpide, joka toteutettiin vuonna 2020, oli uuden hankintasopimuksen solmiminen. Elintarvikehankinnoissa olemme jo pitkään nojanneet vastuullisuuskriteereihin perinteisten hinta- ja laatukriteerien ohella. Uudistetun sopimuksen myötä pääsimme viemään ruuan suomalaisuusasteen ja vastuullisen, eläinten hyvinvoinnin huomioon ottavan ruuan uudelle tasolle. Uusi hankintasopimus tehostaa myös ruuan alkuperän jäljitettävyyttä.

Vastuullisuuden osalta jatkoimme vuoden aikana vahvaa panostusta myös ruokahävikin vähentämiseen ravintoloissamme. Uuden tilanteen myötä yhä useampi ateria syötiin maastossa, jolloin avainasemaan nousi asiakkaan kanssa yhteistyössä toteutettu koulutus hävikin vähentämiseksi. Leijonassa uskomme pitkäjänteiseen työhön, ja vuonna 2021 samat teemat – hiilijalanjälki, ruuan alkuperä ja resurssiviisaus – jatkavat keskiössä.

Osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Leijona Cateringin henkilöstöjohtamisen keskiössä on osaamisen, työhyvinvoinnin ja sitoutumisen edistäminen. Vuoden aikana panostimme erityisesti johtamisen ja esimiestyön sekä työyhteisötaitojen kehittämiseen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin varmistamiseksi otimme käyttöön aiempaa laajemmat työterveyspalvelut, jonka puitteissa chat-palvelut ja videovastaanotot osoittautuivat koronavuonna hyödyllisiksi. Panostimme digitaalisiin työkykyjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen työkaluihin.

Haastavana vuotena lisäsimme myös virtuaalista läsnäoloa; koko henkilöstölle suunnattuja kuukausittaisia toimitusjohtajan ja liiketoimintajohdon katsauksia ryhdyttiin toteuttamaan välillä viikoittain. Johdon aktiivisempi läsnäolo työn arjessa näkyi työtyytyväisyystutkimuksissa, ja erityisesti sisäinen viestintä sai kiitosta. Voin ilolla todeta, että jo toisena peräkkäisenä vuotena ansaitsimme Great Place to Work® -sertifikaatin.

”Meidän tytöt ja pojat”

Asiakastyö on hyvin näkyvä osa leijonalaisten arkea, ja keskityimme myös yhä tiiviimpään asiakasyhteistyöhön erityisesti huomioimalla kumppaniemme toiminnan luonteen. Varuskuntien ravintolahenkilökunta puhuukin ylpeydellä ”meidän tytöistä ja pojista”, ja pitää ruokailijoiden hyvinvointia sydämensä asiana. Vankien hyvinvointia tukeva ravitsemus on mielestämme yhteiskunnallisesti ja eettisesti tärkeää. Huolehdimme kaikista asiakkaistamme yhtä lailla – valmistamalla maittavaa ja herkullista ruokaa, joka samalla on terveellistä sekä sopii eri ruokavalioihin ja ruokailutilanteisiin. Kuuntelemme asiakkaitamme herkällä korvalla; pyydämme ja saamme palautetta monia kanavia pitkin sekä jokapäiväisessä kanssakäymisessä.

Me leijonalaiset olemme yhdessä Suomen maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani.


Ritva Paavonsalo, toimitusjohtaja


Leijonan vuosi 2020 

Q1 

Aloitimme koronavirukseen varautumisen jo vuoden vaihteessa, kun ensimmäiset merkit pandemiasta maailmalla ilmenivät. Meille on erittäin tärkeää varmistaa ruuan tarjoaminen kaikissa olosuhteissa, joten seurasimme koronatilanteen kehittymistä tarkasti. Turvallisen ruokailuympäristön varmistimme tehostamalla ravintolatilojemme puhtaanapitoa sekä korottamalla hygieniatasoa entisestään. Teimme ensimmäisenä ravintola-alan toimijana Suomessa kattavan selvityksen hiilijalanjäljestämme. Nyt tunnemme hankkimiemme raaka-aineiden sekä esimerkiksi toimipaikkojemme käyttämän energian ilmastovaikutukset. Selvitys auttaa meitä toteuttamaan liiketoimintaamme yhä ilmastoystävällisemmin – ruuan laadusta, herkullisuudesta tai asiakaskokemuksesta tinkimättä. 


Q2

Kesäkuussa alkaneen hankintasopimuksen myötä Leijonassa siirryttiin ostamaan entistä vastuullisempia elintarvikkeita ja käyttötavaroita. Tiukensimme vaatimuksia erityisesti eläinten hyvinvoinnin, tuotteiden sertifioinnin ja ruuan alkuperän jäljitettävyyden osalta. Käyttämämme maito, liha ja kananmunat ovat suomalaista alkuperää, ja siten jo itsessään vastuullisesti tuotettuja. Koronan leviämisen estämiseksi lisättiin varuskunnissa merkittävästi maastoruokailua. Selvitimme varusmiesten tyytyväisyyttä ruokaan, ja saamamme palautteen perusteella kehitimme maastoruokalistaa vielä ravitsevammaksi. Kasvatimme annoskokoja ja lisäsimme välipalojen sekä vihannesten ja hedelmien määrää. Näin pystyimme huolehtimaan siitä, että nälkä lähtee myös maastoruokailussa. Ruokalistalle lisättiin myös varusmiesten suosikkiruokia. Q3 

Itämeripäivänä 27. elokuuta osoitimme tukemme Itämeren suojelulle tarjoamalla varuskunta- ja henkilöstöravintoloissamme ruokaa, joka ei haavoita herkkää merta. Päivän ruokalistalla oli mm. Itämeren silakasta paistettuja pihvejä suomalaisesta perunasta valmistetulla muusilla ryyditettynä. Jälkiruuaksi syötiin suomalaisista mannasuurimoista tehtyä Ahvenanmaan pannukakkua. 
Syyskuussa ylpeyden aiheeksi nousi Leijona Cateringille myönnetty Avainlippu-merkki. Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme tehdä vastuullista ja merkityksellistä työtä Suomessa luomalla eväitä hyvään elämään: Avainlippu tuo näkyväksi palveluidemme suomalaisen alkuperän. Q4 


Yhteistyömme Rikosseuraamuslaitoksen kanssa tiivistyi entisestään: marraskuussa sovittiin vankiloiden kanttiinipalvelujen siirtyvän Leijonalle asteittain kesäkuun 2021 loppuun mennessä. 
Joulukuussa lanseerasimme Puolustusvoimien käyttöön uuden tuotteen, maasto-olosuhteisiin kehittämämme lounaspussin. Se on helppo kuljettaa mukana ja on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan. 


Koronakriisi kuritti Leijonaa maltillisesti 

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt Puolustusvoimien ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkuuksissa edellyttivät vuonna 2020 jonkin verran lisäresursseja, joita saatiin organisoimalla töitä uudelleen. 

Turvallisuuskriittisenä toimijana Leijona Cateringin on omalta osaltaan varmistettava yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen ylläpitäminen myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Koronatilanteen negatiiviset vaikutukset kohdistuivat keväällä 2020 Leijonan henkilöstöravintoloihin sekä poliisiammattikorkeakoulun opiskelijaravintolaan, kun asiakkaat siirtyivät valtakunnallisen ohjeistuksen myötä etätyöhön ja etäopiskeluun. Toiminta sopeutettiin vastaamaan vähentyneen asiakasmäärän tarpeita. 

Leijonassa on noudatettu koko korona-ajan tarkasti viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Koronavirus huomioitiin Leijonassa jo tammikuussa 2020, jolloin aloitimme tiiviin yhteistyön kumppaniemme kanssa viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja taataksemme sekä asiakkaidemme että henkilöstömme turvallisuuden. 

Vuonna 2020 osoitimme kykymme mukauttaa toimintaamme ketterästi asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. 


Korona-aika vei varusmiehet ruokailemaan maastoon 

Me Leijonassa varmistamme yhdessä Puolustusvoimien kanssa, että jokainen varusmies saa riittävästi maistuvaa ja terveellistä ruokaa joka päivä – myös poikkeusoloissa. 

Kun koronaviruspandemia puhkesi, varusmiehet jaettiin kolmeen ryhmään tartuntariskin pienentämiseksi kaikissa Suomen varuskunnissa. Kukin ryhmä oli vuorotellen maastossa, varuskunnassa tai lomalla. Järjestely toi merkittäviä muutoksia varuskuntien ruokapalveluihin, sillä maastossa ruokaileminen asettaa omat vaatimuksensa aterioiden suunnitteluun ja logistiikkaan. 

– Esimerkiksi Hämeessä Panssariprikaatin ja Parolan varuskuntaravintolan saumattomalla yhteistyöllä maaliskuussa alkaneen poikkeustilanteen vaatimat muutokset saatiin vietyä läpi nopeassa rytmissä. Loppuvuodesta rytmitys sali- ja maastoruokailuiden välillä oli palveluksessa oleville varusmiehille arkipäivää, kertoo kapteeni Harri Valkama Puolustusvoimista. 

Varusmiesten monipuolinen maastoruokalista on suunniteltu kattamaan koko päivän energiantarve aamiaisesta iltapalaan. Maasto-olosuhteisiin soveltuvat parhaiten esimerkiksi erilaiset keitto- ja pataruuat, puurot, hedelmät, leivät sekä vihannekset. 


– Normaalioloissa maastossa ruokaillaan vain harjoituksissa. Koronavirustilanteen pitkittyessä varusmiehet alkoivat ymmärrettävästi kaivata vaihtelua maastoaterioiden sisältöön. Keräsimme suoraan palautetta maastossa aterioineilta varusmiehiltä, ja palautteen perusteella mm. suurensimme annoskokoja ja lisäsimme maastolistalle tuoreita kasviksia ja hedelmiä. Lisäksi vaihdoimme kahden viikon ruokalistan tilalle uuden monipuolisemman viiden viikon maastoruokalistan. Uudelle listalle lisättiin varusmiesten suosikkiruokia, kuten liha-makaronilaatikkoa, Leijona Cateringin liiketoimintajohtaja Petra Granqvist kertoo. 

Maastoruokailuvuorossa olleet varusmiehet söivät kaikki päivän ateriat maastossa. Ruuat valmistettiin varuskunnan keittiössä ja kuljetettiin lämpöastioissa maastoon. Ruuan jakamiseen annettiin ohjeet. 

– Jokaisen tulee saada vatsansa täyteen myös maasto-olosuhteissa. Samalla hävikinhallinta on tärkeää. Puolustusvoimien kanssa yhteisiä toimintamalleja kehittämällä ja viestintää tehostamalla maastoruokailu saatiin toimimaan. Vuororuokailun malli osoittautui myös tehokkaaksi: varuskunnissa on ollut vain vähän koronavirustartuntoja, Granqvist jatkaa. 

Maastoruokailu jatkuu yhä keväällä 2021. Vastuullinen ateria on katettu 


Leijona luo eväitä hyvään elämään vastuullisin keinoin. Vuonna 2020 selvitimme oman toimintamme ja elintarvikeostojemme hiilijalanjäljen, tarjosimme aiempaa enemmän suomalaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa ja teimme töitä hävikin vähentämiseksi. Vastuullinen toimintatapa ja ympäristön huomioon ottaminen ovat mukana kaikessa työssämme – vuoden jokaisena päivänä.  


TOTEUMA
2020

TOTEUMA
2019

TAVOITE
2019-2025

Tapaturmataajuus (LTIFR1)

16,5

17,4

0
Biojätteen määrä (t)21951825-13 %
Vedenkulutuksen väheneminen (m3)112 668141 200-2 % vuosittain
Kokonaisenergiankulutus (MWh)27 22830 570-2 % vuosittain
Vastuulliseksi varmennettujen
elintarvikkeiden osuus (%)
70

26

80

Hiilijalanjälki,
muutos edelliseen vuoteen (%)2

-5,5


0


-25


Leijona mittaa myös mainettaan; vuonna 2020 vastuullisuusarvosana oli T-median mainetutkimuksen mukaan 3,51 (vuonna 2019 3,50).
1 tapaturmataajuus (Last Time Incident Frequency Rate).
2 hiilijalanjäljen laskeminen aloitettiin vuonna 2019.


Herkullisimmat ruuat syntyvät yhteistyöllä 


Leijonan tehtävänä on turvata kumppaniensa toiminnan jatkuvuus kaikissa oloissa. Toimintamme vaikutukset ulottuvat kaikkialle yhteiskuntaan. Olemme varautuneet erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin, ja niitä harjoitellaan säännöllisesti. Vuosi 2020 osoitti, että pystymme huolehtimaan asiakkaidemme ja henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta myös pitkään jatkuvassa häiriötilanteessa. 

Koronaviruspandemian aiheuttamat äkilliset muutokset toimintaympäristössä edellyttivät nopeaa reagointia ja toimintamallien kehittämistä tiiviisti yhdessä asiakkaiden kanssa. Samalla tarvittiin kyvykkyyttä jalkauttaa uusia käytäntöjä varsin lyhyessä ajassa. Henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen nousi keskeiseksi teemaksi. Varmistimme turvallisen ja terveellisen työskentely- ja ruokailuympäristön seuraamalla tarkasti viranomaisviestintää ja ottamalla uudet suositukset ja ohjeistukset toiminnassamme välittömästi huomioon. Panostimme omavalvontaamme ottamalla käyttöön sähköisen omavalvontajärjestelmän. 

Ruokaa joka tekee hyvää 

Terveelliset ja säännölliset ruokailutottumukset ovat yksi hyvän elämän peruspilareista. Autamme asiakkaitamme tekemään joka päivä terveyttä edistäviä ja vastuullisia valintoja. Laadimme ruokalistat noudattaen kansallisia ravitsemussuosituksia. Ateriasuunnittelussa otetaan aina huomioon esimerkiksi fyysisesti raskaiden harjoitusten vaikutus energiantarpeeseen. 

Varuskunnissa suurin osa tarjoamistamme pääruuista on Sydänmerkki-aterioita, joissa on vähemmän suolaa ja kovia rasvoja. Rikosseuraamuslaitoksen ruokapalvelun yhteistyökumppanina edistämme maittavalla ja monipuolisella ruualla vankien hyvinvointia. Terveellisten ruokailutottumusten ja elämäntapojen edistäminen vahvistavat hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen, sukupolvesta toiseen. 


Huolehdimme yhdessä korkeasta työturvallisuuden tasosta 

Olemme parantaneet työturvallisuutta pitkäjänteisesti, ja vuoden aikana kirkastimme myös työsuojelun roolia työyhteisöissä. Meille on tärkeää, että tehdyt turvallisuushavainnot johtavat korjaaviin toimenpiteisiin, ja että kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan. Työpaikoillamme osataan nyt myös tunnistaa kuormittavuustekijöitä aiempaa paremmin. 

Systemaattinen kehittämistyö on kantanut hedelmää: poissaoloon johtaneet tapaturmat ovat vähentyneet Leijonassa, ja vuonna 2020 ei niitä sattunut neljänä kuukautena lainkaan. Syksyllä lahjoitimme jokaiselle työntekijällemme kenkiin kiinnitettävät nastat ehkäisemään liukastumisia. Viiltosuojahanskojen käyttö tuli Leijonassa pakolliseksi vuonna 2019, jonka jälkeen terävien esineiden aiheuttamia tapaturmia on sattunut huomattavasti aiempaa harvemmin. 

Tavoitteena osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö 

Leijonassa välitämme työntekijöistämme aidosti. Työhyvinvointi, henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat avainasemassa. Tarjoamme leijonalaisille erilaisia oppimis- ja urapolkuja, ja kannustamme jokaista kehittämään itseään. Vuonna 2020 Leijonassa otettiin käyttöön uusi henkilöstöetuus, OmaLeijona, jolla työnantaja tukee henkilöstön vapaa-ajalla tapahtuvaa kouluttautumista sekä oman työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä. LeijonaAkatemian digitaalinen oppimisympäristö DigiLeijona otettiin käyttöön syksyllä 2020, minkä tarkoitus on tukea työyhteisömme oppimista ajasta ja paikasta riippumatta. Vuoden aikana liki koko henkilöstömme suoritti verkossa Leijonan eettisiä ohjeita ja periaatteita käsittelevän verkkokurssin. 

Työkykyjohtamisen tueksi otimme käyttöön uuden työkyvyn seurannan työkalun, joka antaa tärkeää tietoa henkilöstön työkyvystä ja hyvinvoinnista. Haastavana vuonna laajensimme työterveyspalvelujamme työterveyslääkärin ja -hoitajan etävastaanotto- ja chat-palveluilla. 

Kaikilla työntekijöillämme oli mahdollisuus osallistua vuosina 2019–2020 järjestettyyn hyvinvointiohjelmaan. Ohjelman aikana osallistujat saivat muun muassa FirstBeat-mittausten avulla kattavasti tietoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, palautumisesta, jaksamisesta, stressitasoista sekä unen laadusta. Hyvinvointiohjelma oli suosittu, ja se jatkuu aiempaa monipuolisempana vuonna 2021. 

Henkilöstömme vahva sitoutuminen työhönsä näkyi myös työtyytyväisyyskyselyssä. 


Leijonassa mittaamme yrityskulttuurin kehittymistä sekä henkilöstömme työtyytyväisyyttä säännöllisesti. Vuonna 2020 toteutettiin yrityskulttuuritutkimus, joka osoitti, että Leijonan yrityskulttuuri on kehittynyt myönteisesti erityisesti organisaation oppimiskyvyn, muutoskyvykkyyden, tiimityöskentelyn sekä yhtiön vision mukaisen toiminnan osa-alueilla. Myös sisäisen viestinnän koettiin parantuneen merkittävästi. Trust Index©-henkilöstötyytyväisyystutkimus puolestaan osoitti, että Leijona on ansainnut paikkansa Great Place to Work® -sertifioituna työpaikkana jo toisena peräkkäisenä vuotena. 

Olemme ylpeitä henkilöstömme ammattitaidosta. Olemme sitoutuneet kohtelemaan työntekijöitämme yhdenvertaisesti, tasapuolisesti, puolueettomasti ja tasa-arvoisesti. Haluamme edistää sosiaalista vastuuta kaikessa Leijonan toiminnassa muun muassa osallistamalla ja kannustamalla henkilöstöämme jatkuvaan parantamiseen, avoimeen vuorovaikutukseen, palautteen antamiseen ja yhteiseen kehittämistyöhön.

 

Vankilassa aterioitiin turvallisesti poikkeusoloissa 


Koronaviruspandemia toi muutoksia Leijonan Rikosseuraamuslaitokselle tuottamiin ruokapalveluihin. Korona­viruksen leviämisen estämiseksi vankiloissa siirryttiin maaliskuussa 2020 aterioimaan osastoilla. Esimerkiksi leivät, levitteet ja hedelmät pakattiin jokaiselle erikseen, mikä lisäsi ravintoloiden työmäärää, mutta oli välttämätöntä turvallisen ruokailun varmistamiseksi.  

Muutokset vaativat ketteryyttä; välillä normaalin neljän aterian sijaan ruokaa tarjoiltiin kolme kertaa päivässä. Yhden aterian vajetta täydennettiin runsaammalla aamiaisella sekä ylimääräisellä välipalalla. Kokeilu kesti vain viikon, ja takaisin neljän aterian malliin siirryttiin vangeilta saadun palautteen myötä. 

Kesäkuussa vangit pääsivät syömään ravintolasaliin osastoittain, ja keskikesällä pandemian hetkellisesti hellittäessä palattiin normaaleihin ruokailukäytäntöihin. 

– Syys–lokakuussa tilanteet muuttuivat jälleen nopeasti, ja pakkasimme ruokia osastoille aina, kun koronaepäilyjä ilmeni. Kevään aikana olimme oppineet sen, että kuivatuotteita ja pakasteita täytyy olla varastossa riittävästi, jotta osasto­ruokailuun voidaan siirtyä tarvittaessa nopeasti ja jouhevasti, kertoo yhden vankilan ravintolapäällikkö

Korona-aika toi muutoksia vankiloiden ruokailukäytäntöihin. 
Kuvat: Rikosseuraamuslaitos


Vankilaolosuhteissakin pätee Leijonan slogan ”luomme eväitä hyvään elämään”. Ruokailu rytmittää päivittäistä toimintaa, ja se on tärkeä osa jokaisen hyvinvointia ja jaksamista. 

– Ruokailujen merkitys korostui, kun muu toiminta väheni. Poikkeusaika on osoittanut konkreettisesti, miten tärkeää maukas, monipuolinen ja ravitseva ruoka on. Leijona onnistui sopeuttamaan toimintaansa ja vastaamaan tarpeisiimme erittäin nopeasti, jotta ruokailut saatiin järjestettyä turvallisesti. Tiivis yhteistyö erityisesti ravintolapäällikön kanssa osoittautui kullanarvoiseksi, vankilan apulaisjohtaja toteaa. 

Ravintolapäällikkö ja apulaisjohtaja esiintyvät tekstissä nimettöminä anonymiteetin säilyttämiseksi. 


Ilmastoystävällistä ja maistuvaa ruokaa – tarjolla tänään ja huomenna 


Suomalainen ja ilmastoystävällinen ruoka ovat Leijonalle tärkeitä arvoja. Olemme sitoutuneet vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Vuonna 2020 selvitimme hiilijalanjälkemme ensimmäisenä ravintola-alan toimijana Suomessa. Lautasella vastuullisesti tuotettua ja suomalaista ruokaa 

Teemme Leijonassa pitkäjänteistä työtä tarjoamamme ruuan suomalaisuusasteen kasvattamiseksi. Kun suunnittelemme uusia herkullisia reseptejä, on raaka-aineiden suomalaisuus aina yksi keskeinen näkökulma. Keväällä 2020 päätimme, että ruuanvalmistuksessa käyttämämme liha- ja lihajalosteet, maito, tuore leipä ja varuskuntaravintoloissa tarjottavat margariinit ovat suomalaisia. 

Hankimme raaka-aineemme toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan asettamiamme vaatimuksia eläinten hyvän kohtelun, tuotteiden sertifioinnin sekä elintarvikkeiden alkuperän jäljitettävyyden osalta. Luovumme esimerkiksi häkkikanalassa tuotetuista munista vuoden 2023 alkuun mennessä. Ympäristö- ja laatutoimintomme on sertifioitu ISO 14001 ja ISO 9001 -standardien mukaisesti. 


Raaka-aineiden viisaalla käytöllä on merkitystä 

Teemme töitä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi vuoden jokaisena päivänä. Teettämämme hiilijalanjälkiselvityksen perusteella meidän kannattaa kohdistaa muutokset pääasiassa ilmastoystävällisen ruuan valmistamiseen sekä hävikin vähentämiseen.  

Seuraamme tarkasti ravintoloissamme syntyvän hävikin, kuten biojätteen, määrää. Leijona Cateringin biojätteestä 90 prosenttia kierrätetään biokaasuksi, jota esimerkiksi raskaan liikenteen ajoneuvot voivat hyödyntää. Marras–joulukuussa 2020 teimme myös maastoruokailussa syntyvästä ruokahävikistä kokeilun, jossa seurasimme tehostetusti hävikin syntyä kahdessa varuskunnassa. Vuonna 2021 tiivistämme yhteistyötä varuskuntien kanssa ja kehitämme omaa seurantaamme hävikin vähentämiseksi maasto-olosuhteissa. 

Vaikka lähes 90 prosenttia Leijonan hiilijalanjäljestä muodostuu elintarvikkeiden tuotannon aiheuttamista päästöistä, on muidenkin resurssien viisaalla käytöllä merkitystä. Esimerkiksi vettä ja energiaa säästyy, kun käytämme keittiölaitteitamme oikein. Myös automatisoimalla prosesseja ja digitalisoimalla työkaluja pystymme vaikuttamaan hiilijalanjälkeemme. Vuoden aikana aloitimme tuotannonohjausjärjestelmämme uudistamisen. Nykyaikaiset tavat hallinnoida hankintoja, reseptiikkaa sekä ruokalistoja lisäävät tuoteturvallisuutta ja tuottavat tärkeää tietoa myös ilmastoviisaan johtamisen tueksi. 

Suosimme suomalaisia raaka-aineita, ja tavoitteemme on edelleen kasvattaa hankintojemme suomalaisuusastetta. 


Kuinka vastuullisuutta korostava elintarvikkeiden hankintasopimus syntyi 


Kun lähdimme Leijonassa uudistamaan elintarvikehankintojamme, oli tavoitteena saada solmittua pitkäaikaiseen kumppanuuteen johtava sopimus, joka täyttäisi Leijonan korkeat vaatimukset koskien tuotannon vastuullisuutta, eläinten hyvinvointia ja elintarvikkeiden alkuperän jäljitettävyyttä. 

– Kävimme yli vuoden kestäneen prosessin ajan avointa vuoropuhelua tukkurien ja elintarviketeollisuuden toimijoiden, kuten liha- ja maitotalojen kanssa. Meille on tärkeää, että koko toimittajaverkostomme sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin, jotka auttavat meitä pienentämään toimintamme ilmastovaikutuksia, kertoo Leijonan kehityspäällikkö Mika Parviainen

Elintarvikkeiden toimitus kilpailutettiin neuvottelumenettelyä käyttäen, mikä mahdollisti keskustelut potentiaalisten kumppanien kanssa myös kilpailutuksen aikana. 

– Menettely oli ruokapalveluille epätyypillinen, mutta jälkikäteen saimme paljon kiitosta kilpailutuksen läpinäkyvyydestä ja sujuvuudesta. Myös Leijonan kannalta tapa oli toimiva: sopimuksesta saatiin viilattua täysin meidän näköisemme, Parviainen toteaa. 

– Haluamme olla edelläkävijöitä, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Neuvottelemalla sopimuksen sisällöstä varmistimme, ettemme edellytä sellaista, mikä osoittautuisi elintarviketeollisuudelle ylitsepääsemättömäksi tai nostaisi kustannuksiamme 

Suomalaiset elintarvikealan toimijat ovat esimerkiksi sitoutuneet luopumaan häkkikanalassa tuotetuista munista pääsääntöisesti vuosien 2024–2025 aikana. Leijonalle on kuitenkin tärkeää siirtyä käyttämään pelkästään vapaan kanan munia jo ennen tätä. 

– Saimme aikaiseksi molempia osapuolia tyydyttävän kompromissin: vuodesta 2023 alkaen kaikki vuosittain ostamamme yli miljoona munaa ovat vapaan kanan munia. 

Kilpailutuksen päätteeksi Leijona solmi kesäkuussa 2020 Wihurin Metro-tukun kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa vastuulliset hankinnat toimitusvarmuudesta ja kustannustehokkuudesta tinkimättä. 

Leijona selvitti ensimmäisenä alan toimijana hiilijalanjälkensä 


Leijona Catering selvitti oman toimintansa ja elintarvikeostojensa hiilijalanjäljen ensimmäisenä ravintola-alan toimijana Suomessa. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. 

Valtaosa Leijonan hiilijalanjäljestä muodostuu eläinperäisistä raaka-aineista. Ruokalistojen suunnittelu yhä ilmastoystävällisemmiksi sekä ruokahävikin pienentäminen ovat konkreettisia tekoja, joilla voimme vähentää päästöjämme. 

– Tiesimme, että merkittävä osa Leijonan hiilijalanjäljestä syntyy eläinperäisistä tuotteista, mutta selvitys antoi meille valtavasti uutta ja entistä tarkempaa tietoa toimintamme ilmastovaikutuksista. Lisäksi se auttoi meitä asettamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin: nyt pystymme arvioimaan paremmin, millä konkreettisilla toimenpiteillä on vaikutusta Leijonan hiilijalanjälkeen, tuotekehityksestä vastaava keittiömestari Jaakko Sauvola Leijonasta kertoo. 

Hiilijalanjälkilaskennassa otettiin huomioon myös elintarvikepakkausten sekä kuljetusten osuus. Lisäksi Leijonan omasta toiminnasta syntyneet päästöt, kuten lämmitysenergia ja käyttösähkö tutkittiin tarkasti. Jopa organisaation käytössä olevien autojen päästöt selvitettiin. 

– Näin laajassa mittakaavassa, ja suhteellisen yksityiskohtaisesti tehty ruokapalveluyrityksen hiilijalanjälkiselvitys on ensimmäinen laatuaan, sanoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri

– Nyt tunnemme sekä käyttämiemme raaka-aineiden että muun toimintamme ilmastovaikutukset läpikotaisin. Tiedämme esimerkiksi, että vaikka naudanlihan osuus ostoistamme on vain murto-osa, on sillä merkittävä vaikutus yhtiön hiilijalanjälkeen, Sauvola mainitsee.  

Vuoden 2020 aikana selvityksen tuottaman aineiston avulla tunnistettiin Leijonan isoimmat päästölähteet ja tehtiin suunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi, jotta muutoksiin päästään jo vuoden 2021 aikana. Esimerkiksi ilmastoystävällisten ruokalistojen suunnittelu on keskeinen osa tätä työtä.  

– Olemme jo pitkään kiinnittäneet huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin, mutta keräämämme aineisto auttaa meitä johtamaan tiedolla matkaamme kohti hiilineutraaliutta, lisää Sauvola. 
Resepti taloudelliseen tasapainoon  


Tehtävämme on luoda arvoa paitsi asiakkaillemme, myös omistajallemme Suomen valtiolle. Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys kertovat meille, olemmeko onnistuneet harjoittamaan taloudellisesti kestävää liiketoimintaa. Vuonna 2020 onnistuimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme vastuullisin keinoin, mutta se vaati nopeaa reagointia sekä sopeuttamistoimia. 

Kannattavaa liiketoimintaa kaikissa olosuhteissa 

Koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset näkyivät Leijonan toiminnassa välittömästi keväällä 2020, mutta taloudelliset vaikutukset jäivät yleisesti muuta ravintola-alaa maltillisemmiksi. Puolustusvoima-liiketoiminnassa toiminnan volyymit nousivat, kun varuskunnissa siirryttiin laajamittaiseen maastoruokailuun. Myös Rikosseuraamuslaitoksen asiakkuudessa ruokahuollon poikkeusjärjestelyt näkyivät työmäärän lisääntymisenä. 

Vastaavasti henkilöstö- ja opiskelijaravintolaliiketoiminnassa jouduimme nopeasti sopeuttamaan kustannuksiamme muun muassa järjestelemällä työtehtäviä uudelleen. Oikeaan aikaan ajoitetuilla sopeuttamistoimilla varmistimme liiketoiminnan säilymisen taloudellisesti kannattavana liikevaihdon supistumisesta huolimatta. 

Poikkeavissa oloissa on korostunut Leijonan vakavaraisuuden eteen tehty pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ. Olemme voineet keskittyä ydinosaamiseemme, jota on herkullisen ja ravitsevan ruuan tarjoaminen myös häiriötilanteissa. Vakavaraisuutta ja liiketoiminnan jatkuvuutta vaalimme kehittämällä henkilöstömme ja koko palveluketjumme osaamista. 


Leijonan verotassunjälki näkyy Suomessa 

Leijona on täysin suomalainen yhtiö, jonka kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. Osinkotuottomme tuloutuu kokonaisuudessaan valtiolle. Maksamme kaikki suorat ja välilliset veromme Suomeen. Olemme Suomessa myös merkittävä työllistäjä, kun otetaan huomioon oma toimintamme ja koko palveluketjumme. Rakennamme taloudellisesti kestävää liiketoimintaa sopeutuen kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädösympäristöön. 

Vuonna 2020 maksoimme veroja 10,2 miljoonaa euroa (verot koostuvat pääasiassa tuloverosta, työnantajamaksuista, kiinteistöverosta, valmisteveroista sekä arvonlisäverosta). 

Uusi hankintasopimus tukee hintakilpailukykyä 

Vuonna 2020 uudistimme elintarvikehankintamme kilpailuttamalla tavarantoimittajamme. Uusi sopimus auttaa meitä rakentamaan liiketoimintaamme, ja se ottaa huomioon laajasti ympäristönäkökulmat sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun seikat. Jatkossa pystymme tarkkailemaan kustannustasomme kehittymistä samalla, kun nostamme vaatimuksiamme elintarvikkeiden alkuperän ja vastuullisen tuotannon näkökulmasta. 

Taloudellisen arvon luominen
Leijona Catering – taloudellinen lisäarvo


M€

2020

2019

2018

2017

2016
Tuotot7376707171
Ostot4951485253
Henkilöstökulut1718161515
Palautukset omistajille44552
Tuloverot11110
Lahjoitukset ja tuki00000
Liiketoiminnan kehittämiseen

2

2

0

-1

2Leijona Catering Oy:n verojalanjälkiselvitys


SUOMI

2020

2019

2018
Tilikaudelta maksettavat välittömät verot, M€3,74,03,4
tuloverot1,11,30,9
työnantajamaksut2,42,52,3
kiinteistöverot0,20,20,2
muut verot000
Tilikaudelta maksettavat välilliset verot, M€1,20,71,0
valmisteverot1,20,71,0
muut verot000
Tilikaudelta tilitettävät verot, M€5,24,44,1
palkkaverot4,03,63,2
lähdeverot000
arvonlisäverot, myynnit10,310,09,8
arvonlisäverot, hankinnat-9,1-9,2-8,9
valmisteverot000
muut verot000
Liikevaihto maittain eriteltynä, M€*73,375,570,0
Tulos ennen veroja maittain eriteltynä, M€*5,65,64,6
Henkilöstö maittain eriteltynä*

511

488

437

*Kaikki Leijona Catering Oy:n liiketoiminta sijoittuu Suomeen.Leijonan vuosikertomus 2020