Eettiset toimintatavat - Leijona Catering Siirry sisältöön


Eettinen kanava


Leijonassa vastuullisuus on sisäänleivottu juttu


Me Leijonassa ylläpidämme avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa. Pidämme arvossa turvallisuutta ja kaikkien liiketoimintaamme liittyvien tahojen kunnioitusta. 

Meillä on käytössä eettinen kanava, jotta kuka tahansa voi ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä ja muista mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu eettisiä ohjeitamme ja arvojamme vastaan.

Ilmoituksen voit tehdä täällä.

Eettisen kanavan yhteydessä kerrotaan tarkemmat tiedot ilmoituksen tekemisestä, käsittelystä ja tietosuojasta.
Tietosuojaseloste.Eettiset ohjeet 


Leijona Cateringin eettiset ohjeet kuvaavat yhtiön arvoja ja strategiaa, joiden mukaisesti toimimme valtakunnallisena catering‐palveluja tuottavana yrityksenä. 


Toimintaperiaatteet 

Toimimme aina rehellisesti ja luotettavasti. Noudatamme työssämme annettuja ohjeita. Toimimme yhtiön arvojen ja edun mukaisesti. 


Henkilöstön hyvinvointi 

Kohtelemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Edistämme hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Turvallisuuden kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia. 


Ympäristö 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä. Etsimme jatkuvasti keinoja, joilla voimme vähentää aiheuttamaamme ympäristökuormitusta. 


Luottamuksellisuus 

Käsittelemme vastuullisesti yhteistyökumppaneitamme koskevaa aineistoa. Noudatamme lakeja salassa pidettävistä tiedoista. Suojelemme liike- ja ammattisalaisuuksia sekä yksityisyyttä tavalla, joka varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. 


Sopimattomat maksut ja edut 

Emme ota vastaan mitään sopimattomia maksuja, etuja tai lahjoja, joiden päämääränä on vaikuttaa saajan päätöksentekoon tai henkilön aseman väärinkäyttöön. Meillä on nollatoleranssi korruption, lahjonnan ja rahanpesun osalta. 


Yhteiskuntasuhteet 

Teemme yhteistyötä kansallisten toimijoiden, hallituksen ja valtion virkamiesten kanssa monin tavoin. Noudatamme lakeja ja Leijonan ohjeita toimiessamme yhteistyötahojemme kanssa. 


Luotettava ja turvallinen kumppanuus 

Kumppanuussuhde asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme perustuu keskinäiseen luottamukseen ja tärkeään tehtäväämme koko maamme kannalta. Turvallisuus on luonnollinen osa liiketoimintaamme. 


Talous 

Noudatamme kaikkia sovellettavia kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin sääntöjä. Huolehdimme liiketoimintamme taloudellisen, ympäristövastuullisen ja sosiaalisen arvon kehityksestä hyödyntämällä alan parhaita käytäntöjä. 


Viestintä 

Viestintämme perustuu totuuteen sekä Leijonan arvoihin ja strategiaan. Ehkäisemme tiedotusvälineissä leviävää väärää tietoa. Toimimme vastuullisesti kaikissa medioissa. 


Ilmoittaminen ja puuttuminen 

Edellytämme läpinäkyvää ja lainmukaista toimintaa kaikilta toimittajiltamme, sidosryhmiltämme ja työntekijöiltämme. Mikäli huomaat, että joku rikkoo eettisiä ohjeitamme, tulee tästä ilmoittaa viipymättä. Yhtiön sisällä ilmoituksen voi tehdä omalle esimiehelle ja yhteistyötahomme voi ilmoittaa asiasta Leijonan yhteyshenkilölle. Vakavissa väärinkäytöstilanteissa ilmoittamiseen voi käyttää anonyymin raportoinnin mahdollistavaa eettistä kanavaa.