Kontaktuppgifter - Leijona Catering Gå till innehållet


Leijona Catering Oy

Besöksadress
Leijona Catering Oy
Viestikatu 7B
70600 Kuopio

Telefon (växel) 01043 20000
info@leijonacatering.fi
FO-nummer: 2449777-9

Personalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@leijonacatering.fi

Kontakta oss via blanketten

Dataskyddsbeskrivningar


Fakturaadress för pappersfakturor
Leijona Catering Oy
2449777-9
PB 8
80020 Kollektor Scan

Nätfakturaadress
Leijona Catering Oy 003724497779
Operatör: Basware Oyj
Förmedlarkod: BAWCFI22