Företaget - Leijona Catering Gå till innehållet

Ansvarsfull expert i matbranschen


Leijona Catering grundades år 2012 och är ett finskt företag som erbjuder mattjänster. Vår största kund är Försvarsmakten, vars matservice vi sköter. En annan viktig kund för oss är Brottspåföljdsmyndigheten som vi tecknade partnerskapsavtal med år 2018.

I Leijonas kök lagas mat som har långa traditioner. Matservicen för armén i Finland som nyss blivit självständigt inleddes i februari 1918. Under decenniernas gång har vår leveranssäkerhet och unika kunnande inom matservice beprövats och fortsätter nu inom Leijona Catering.

I våra kök förenas gedigen erfarenhet och kontinuerligt lärande. Vi tillverkar smakrika och hälsosamma måltider på plats av rena och utvalda råvaror. Vi värnar om den unicitet som skapats genom vår historia och partnerskapet med Försvarsmakten.

Att beakta perspektivet ansvarsfullhet är centralt i vår verksamhet. Vi känner vårt ansvar som expert inom matbranschen, parter och arbetskollektiv och vi vill främja våra kunders välmående. Vi har förbundit oss att minska vår miljöpåverkan i hela matkedjan.


Nyckelflaggan

Leijona har i september 2020 beviljats märket Nyckelflaggan som berättar om finskheten i vår service.

Märket Nyckelflaggan i samband med vår service berättar om att vi är ett 100% finskt företag och vår service levereras samt sysselsätter människor i Finland.

”Vi är mycket stolta över att få utföra ansvarsfullt och betydelsefullt arbete i Finland, och vi vill ge våra yrkeskunniga anställda beröm för fint finskt arbete,” berättar personalchef Heidi Kolehmainen.

Vid beviljande av Nyckelflaggan beaktas servicens finskhet samt alla finska kostnader i samband med servicen. Märket Nyckelflaggan beviljas av kommittén för Nyckelflaggan vid Förbundet för Finländskt Arbete. Förbundet för Finländskt Arbete verkar för framgång och ökad respekt för finländskt arbete.


Leijonas löften


Vi är lyhörda

Vi uppfyller våra kunders behov och önskemål när det gäller mat och måltider oavsett tid och plats. Vi lyckas i vår uppgift eftersom vi är lyhörda för våra kunders behov.

Vi känner vårt ansvar och tar ansvar

Vårt viktigaste uppdrag är att se till att våra kunder mår bra. Vi sköter vårt uppdrag utan att backa för utmaningar. Då våra kunder mår bra, mår hela Finland bättre.

Vi lagar smakrik och hälsosam mat

Vår mat är ren och fräsch, näringsrik och hälsosam, smakrik och delikat. Vi är bekanta med världens kök, men använder helst finska råvaror.


Organisation


Ledningsgruppen

•Ritva Paavonsalo, verkställande direktör

•Petra Granqvist, affärsdirektör

•Heidi Kolehmainen, personaldirektör

•Soile Rissanen, ekonomidirektör


Styrelse

•Anne Ilola, styrelsens ordförande

•Timo Rotonen, generallöjtnant

•Anu Ora, verkställande direktör

•Sanna Poutiainen, konsultativ tjänsteman, enhetschef

•Jari-Pekka Punkari, ledande sakkunnig

•Anton Westermarck, ekonomidirektör


Leijonas år

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020