Leijona Catering saavutti hiilineutraaliustavoitteen etuajassa - Leijona Catering Siirry sisältöön

Leijona Catering saavutti hiilineutraaliustavoitteen etuajassa

Leijona Catering Oy kantaa oman vastuunsa kestävästä kehityksestä ja tulevaisuudesta, sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Vuoden 2020 alussa Leijona selvitti ensimmäisenä ravintola-alan toimijana Suomessa laajan hiilijalanjälkensä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Samana vuonna Leijona saavutti myös hiilineutraaliuden 15 vuotta ennen Suomen hiilineutraaliustavoitetta uudistamalla vastuullisuustavoitteet ja tekemällä yhteistyötä kumppaneiden kanssa päästöjen välttämiseksi.

Leijona Catering tunnistaa tärkeän roolinsa valtion yhtiönä osana suomalaista yhteiskuntaa. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Elintarviketuotannossa, teollisuudessa, ruokatuotannossa sekä logistiikassa syntyy aina päästöjä, myös kaikkein ilmastoystävällisimpien raaka-aineiden tuotannossa. Leijona on solminut päästökompensaatiosopimuksen Gasumin kanssa kompensoidakseen elintarvikehankinnoista väistämättä syntyvät päästöt.

– Leijona haluaa tarjota asiakkailleen jatkossakin herkullista ja monipuolista ruokaa, jonka vuoksi pidämme eläinperäisiä tuotteita kuten lihaa, maitoa ja juustoa ruokalistoillamme. Kaikista tekemistämme toimenpiteistä huolimatta toimintamme ei voi olla hiilineutraalia ilman
kompensaatiota. Gasum on kompensaatioiden suhteen meille luotettava kumppani. Tämän vuoksi olemme mukana päästöjen kompensoinnin kautta tukemassa puhdasta uusiutuvaa tuulienergiaprojektia Axis Wind Farms Private Limited Verra:a* Intiassa Andhra Pradeshin osavaltiossa, kertoo Leijona Cateringin toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä – Leijona Catering saavutti sen jo vuonna 2020.

Leijonalla useita keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Leijona selvitti hiilijalanjälkensä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa ensimmäisenä ravintola-alan toimijana Suomessa. Laajassa, koko Leijonan kattavassa selvityksessä huomioitiin elintarvikeostot sekä Leijonan toiminnan kokonaisenergiankulutus ja kuljetukset.

– Meille oli tärkeää saada tietää kokonaisuudessa, mistä hiilijalanjälkemme koostuu ja miten se muodostuu. Tarkkojen lukujen perusteella pystyimme asettamaan vastuullisuustavoitteet ja kehittämään omia ilmastotekojamme, Paavonsalo kertoo.

Selvityksen pohjalta Leijona Catering on asettanut useita vastuullisuustavoitteita. Tavoitteena on pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä 25 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Panostamme ilmastoystävällisempiin raaka-ainevalintoihin toiminnassamme ja ruuan kokonaishävikkiä pienennetään noin 25 prosenttia. Lisäksi energiaa säästetään laiteinvestointien ja toimitilojen peruskorjausten myötä, sekä siirtymällä käyttämään puhtaampaa energiaa peruskorjausten yhteydessä.

– Vastuullisuus rakentuu useista eri teoista, joiden muodostama kokonaisuus on osa yrityksen toimintaa. On hienoa, miten Gasum on voinut auttaa Leijonaa sen vastuullisuusmatkalla tarjoamalla kiertotalousratkaisuja ja päästökompensaatiopalvelua, toteaa Gasumin Carbon Portfolio Specialist Laura Pokka.

Jäljelle jäävä ruokahävikki uusiutuvaksi biokaasuksi

Ruoka-alalla biojätteen syntymiselle ei valitettavasti voi mitään koska se on ruuanlaiton sivutuote. Leijona Catering on vuosia tehnyt systemaattista työtä hävikin vähentämiseksi ja on lisäksi päättänyt kierrättää parhaansa mukaan kaikki ruuanlaittoon liittyvät biojätteet sekä ruokahävikin.

Leijonan biojätteestä noin 96 prosenttia menee tällä hetkellä biokaasuksi, josta noin puolet Gasumin biokaasulaitoksille. Kyseistä biokaasua voidaan uudelleenkäyttää muun muassa polttoaineena ja näin ollen vähentää liikenteestä syntyviä päästöjä. Vuonna 2020 noin 1000 tonnia biojätettä käsiteltiin Gasumin biokaasulaitoksilla, joka biokaasuksi muutettuna tarkoittaa henkilöauton ajosuoritteena yli 1 600 000 ajokilometriä. Yhteensä Leijonan biojätteestä tehdyllä biokaasulla voi ajella 3,2 miljoonaa kilometriä.

*Hanke käsittää 100 MW tuulipuistoprojektin, joka syrjäyttää 183 960 MWh vuodessa sähköä Intian fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian hallitsemasta sähköverkosta. Hankkeessa arvioidut päästövähennykset vuosittain ovat 195 052 tCO2ekv. Hanke luo työpaikkoja rakentamisen sekä operoinnin aikana, parantaa alueen infrastruktuuria kuten teitä sekä parantaa osavaltion energiaomavaraisuutta, vähentäen myös alueen ilmastopäästöjä, kuten typen ja rikin oksideja sekä pienhiukkasten määrää, jota muodostuisi fossiilipolttoaineita polttaessa.

Taustaa

Vuonna 2019 Leijona Catering teki ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa. Ohjelmaan johdettiin Leijonan strategiasta viisi vastuullisuusteemaa, jotka ovat olennainen osa liiketoimintaa ja edistävät YK:n kestävän kehityksen kymmentä tavoitetta 17 tavoitteesta. Ilmastonmuutos on erittäin merkittävä vastuullisuusteema ja Leijona Catering haluaa osaltaan olla pienentämässä omaa hiilijalanjälkeään.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Leijona Catering Oy, Suvi Pitkänen, viestintäpäällikkö, suvi.pitkanen@leijonacatering.fi, Puh. 010 432 0107

Gasum Oy, Laura Pokka, Carbon Portfolio Specialist, Energy Market Services, Puh. 040 585 7279, laura.pokka@gasum.com

Luonnonvarakeskus, Juha-Matti Katajajuuri, Senior Customer Manager / Circular Economy Solutions, Sustainability and Innovative Food System
Senior Research Scientist, Sustainability Science and Indicators Research Group, Bioeconomy and Environment / Natural Resources Institute Finland (LUKE) Puh. 029 532 6219, juha-matti.katajajuuri@luke.fi