Pilottihankkeella yhteistyötä järjestöjen ja Leijona Cateringin välille - Leijona Catering Siirry sisältöön

Pilottihankkeella yhteistyötä järjestöjen ja Leijona Cateringin välille

Leijona Catering Oy, Naisten Valmiusliitto ry ja Maanpuolustuskoulutus (MPK) ovat käynnistäneet yhteisen varautumisen pilottihankkeen, jonka tavoitteena on tarjota vapaaehtoisille mielekkäitä tehtäviä ja turvata Leijona Catering Oy:n henkilöstöresurssit, jos Puolustusvoimat kohottaisi valmiutta. Yhteistyö on osa maanpuolustusjärjestöjen ja Leijona Cateringin normaalia rauhanajan valmius- ja varautumissuunnittelua.

– Yhteistyö järjestöjen kanssa on meille yhteiskuntavastuun kannalta tärkeää. Haluamme pilottihankkeen kautta selvittää vapaaehtoistoimijoiden kiinnostusta tämänkaltaisiin tehtäviin ja luoda toimivat yhteistyötavat, kertoo Leijona Catering Oy:n liiketoimintajohtaja Petra Granqvist.

Vapaaehtoisia tarvittaisiin sellaisessa tilanteessa, jossa Puolustusvoimat on käynnistänyt valmiuden kohottamisen ja alkaa perustamaan joukkoja. Tällöin Leijona Cateringille tarvitaan lisää resursseja hoitamaan muonitustoimintaa varuskunnissa.

– Mikäli vapaaehtoisia ilmoittautuu, varuskuntaravintoloissamme olisi poikkeusolojen aikana kokin, ravintolatyöntekijän, aputyöntekijän, tiskaajan ja varastotyöntekijän tehtäviä kiinnostuneille, Granqvist jatkaa.

Pitkäjänteistä valmiustyötä järjestöissä

Järjestöjen ja vapaaehtoisten rooli yhteiskunnan varautumis- ja valmiustoiminnassa on merkittävä. Naisten Valmiusliiton ydintehtävä on naisten arjen turvallisuutta edistävien tietojen ja taitojen vahvistamisen lisäksi mahdollistaa naisten osaamisen hyödyntäminen erilaisissa yhteiskunnan kriisitilanteissa, kuten pitkäkestoisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 

– Olemme todella iloisia tästä yhteistyöhankkeesta. Valmiusliitto on jo pitkään tehnyt töitä sen eteen, että naisille avautuisi enemmän mahdollisuuksia osallistua tämänkaltaisiin poikkeusolojen tehtäviin, toteaa Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindell.

Yhteistyöhankkeessa Valmiusliitto tukee vapaaehtoisten sitoutumista tehtävään olemalla verkostonsa koordinoija ja viestijä sekä osallistumalla koulutuksen järjestämiseen. Kaikki Valmiusliiton kymmenen jäsenjärjestöä voivat tarjota omalle jäsenistölleen mahdollisuutta sitoutua Leijona Cateringin poikkeusolojen tehtäviin.

– Kouluttautuminen ja harjoittelu ovat parasta varautumista mihin tahansa yllättäviin tilanteisiin. Valmiusliiton harjoituksissa käy vuosittain yli tuhat naista, joista monet haluaisivat sitoutua tarjoamaan osaamistaan yhteiskunnan hyväksi, Lindell kertoo.

Turvallisuuskoulutetuille oma rekisteri

Osana hanketta pilotoidaan turvallisuuskoulutettujen vapaaehtoisten rekisteriä, jonka perustamista Naisten Valmiusliitto on jo vuosia edistänyt. Koulutettujen vapaaehtoisten rekisteri mahdollistaisi henkilöiden nopean löytämisen ja kutsumisen erilaisissa kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa viranomaisten tueksi. Varaamisrekisteriä pilotoidaan yhteistyöhankkeen aikana Maanpuolustuskoulutus (MPK) henkilörekisterijärjestelmässä.

Tämän kesän ja syksyn aikana Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöissä on meneillään alustava kartoitus poikkeusolojen tehtävistä kiinnostuneista. Jokainen jäsenjärjestö tekee kartoituksen omassa aikataulussaan. Tulevana syksynä halukkaille avautuu mahdollisuus tehdä sitoumus MPK:n rekisteriin.

Leijona Cateringin ja Naisten Valmiusliiton välinen yhteistyösopimus on mahdollista solmia syksyllä 2021.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Pia Lindell, Naisten Valmiusliitto, p. 040 561 1655, pia.lindell@naistenvalmiusliitto.fi
Viestintäpäällikkö Suvi Pitkänen, Leijona Catering, p. 01043 20107, suvi.pitkanen@leijonacatering.fi

Taustaa:

Leijona Catering Oy on maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani. Leijona Cateringin tehtävänä on kumppaniensa toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa oloissa. Lisätietoa: www.leijonacatering.fi 

Naisten Valmiusliitto on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka yhdistää kymmenen naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii yli 100 000 naista. Naisten Valmiusliiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia koulutuksen kautta sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Lisätietoa www.naistenvalmiusliitto.fi