Tietosuojaseloste - Rekrytointirekisteri - Leijona Catering Siirry sisältöön

Leijona Catering Oy:n rekrytointirekisterin tietosuojaselosteYleistä

Leijona Catering Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme rekrytointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Heidi Kolehmainen, heidi.kolehmainen@leijonacatering.fi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: Leijona Catering Oy
Osoite: Viestikatu 7, 70600 Kuopio
Puhelin: 01043 20000
Y-tunnus: 2449777-9

Leijona Catering Oy:n tietosuojavastaava: Esa Marttila, tietosuoja@leijonacatering.fi

Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä työnhakijoidemme (jäljempänä ”Työnhakija” tai ”Sinä”) henkilötietoja.

Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?  

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia työhakemuksessa ilmoittamiasi henkilötietojasi:

 • nimi ja syntymäaika
 • yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
 • aiempi työkokemus ja koulutustausta
 • ilmoittamiesi suosittelijoiden/lisätietojen antajien nimet ja yhteystiedot
 • muut meille työhakemuksessa ilmoittamasi tiedot

Lisäksi käsittelemme sinusta mahdollisesti tehdyn soveltuvuusarvion tai muiden rekrytointiin liittyvien arvioiden sisältämiä henkilötietoja.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja rekrytointiprosessiimme osallistuvilta Työnhakijoilta itseltään, soveltuvuusarvioinnin tai muiden rekrytointiin liittyvien arvioiden toteuttavilta palveluntarjoajilta sekä Työnhakijan ilmoittamilta suosittelijoilta/lisätietojen antajilta.

Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme työhakemuksesi käsittelemiseksi ja rekrytointiprosessin toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on rekrytointiprosessiemme toteuttaminen ja potentiaalisten Työnhakijoiden tietojen tallentaminen myöhempiä rekrytointitarpeita varten. Tämä sisältää muun muassa Työnhakijoiden arvioimisen rekrytointitarkoitusta varten, yhteydenpidon Työnhakijoihin ja muut työnhakuprosessiin liittyvät toimet. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia kuin kunkin rekrytointiprosessin läpivienti.

Huomioithan, että työnhakijana olet velvollinen hankkimaan tarvittavat suostumukset mahdollisten suosittelijoiden/lisätietojen antajien henkilötietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Rekisteristä vain salassapitovelvollisille Yhtiöömme sopimussuhteessa oleville rekrytointikonsulteille ja rekrytointiyhtiöille niiltä osin, kun kyseinen konsultti tai yhtiö osallistuu rekrytointiprosessiin. Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös suojelupoliisille tai puolustusvoimille, mikäli työnhakijasta tehdään turvallisuusselvitys. Emme luovuta henkilötietojasi tällaisille konsulteille tai yhtiöille mihinkään muihin tarkoituksiin kuin rekrytointiprosessiamme varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Emme siirrä tai luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille esimerkiksi suoramarkkinointi- tai muuhun vastaavaan rekrytoinnin ulkopuoliseen tarkoitukseen. Meidän voi kuitenkin olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Lähettäessäsi meille avoimen työhakemuksen, säilytämme työhakemuksen ja henkilötietosi rekrytointijärjestelmässämme 2 vuoden ajan hakemuksen jättämisestä, jonka jälkeen tuhoamme sen. Jos kohdistat hakemuksesi tiettyyn avoinna olevaan tehtävään, säilytämme hakemuksesi ja henkilötietosi 2 vuoden ajan, jonka jälkeen tuhoamme ne.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojesi poistamista
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Huomioithan, että henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen tai henkilötietojen poistaminen voi johtaa siihen, että sinua ei ole mahdollista ottaa huomioon rekrytointiprosessissa.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuoja@leijonacatering.fi.

Voit myös ottaa meihin yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Leijona Catering Oy
Tietosuojavastaava
PL 5330
70701 Kuopio