Turvallinen ja terveellinen maastoruokailu jatkuu keväällä 2021 - Leijona Catering Siirry sisältöön

Turvallinen ja terveellinen maastoruokailu jatkuu keväällä 2021

Varusmiesten ruokailuun tehdyt toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi jatkuvat myös tammikuussa 2021 palvelukseen astuneiden uusien alokkaiden osalta.

Edellisvuoteen verrattuna maastoruokailun määrä moninkertaistui vuonna 2020. Maastoruokailun ja varusmiesten ryhmäjaon ansiosta koronaviruspandemiaa on pystytty ehkäisemään puolustusvoimissa tehokkaasti. ABC-ryhmänjaossa puolustusvoimien jokainen joukko-osasto jaettiin jo keväällä 2020 kolmeen ryhmään, joista yksi on lomalla, toinen maastossa ja kolmas varuskunnassa. Ryhmät liikkuvat eri reittejä, eivät käytä kalustoa ristiin ja myös aterioivat eri paikoissa. Tästä johtuen maastoruokailu lisääntyi merkittävästi.

Ruokailun järjestämiseen Leijona Cateringin ja Puolustusvoimien yhteiskoulutuksia

Joukko-osastoissa on kiinnitetty syksyn 2020 aikana erityistä huomiota muonituksen järjestelyihin maasto-olosuhteissa.
Joukko-osastoissa on järjestetty koulutustilaisuudet yhteistyössä Leijonan kanssa, joissa on kerrattu ja koulutettu mm. maastoruokien noutoon ja jakoon liittyviä asioita. Varusmiehet syövät pääosin varuskuntaravintoloissa aina kun siihen on koulutuksen myötä mahdollisuus. Riittävään ruokailuaikaan on kiinnitetty huomiota niin varuskuntaravintoloissa kuin maasto-olosuhteissa.

Suosikkiruokia lisätty asiakaspalautteen perusteella

Pyysimme keväällä varusmiehiltä palautetta maastoruuasta ja kehitimme sen perusteella aterioiden sisältöä ja vaihtelevuutta. Listalle lisättiin muun muassa vihertuotteita ja hedelmiä sekä päivitettiin ruokalajeja. Mukaan lisättiin myös varusmiesten pyytämiä suosikkiannoksia, kuten lihapullia ja makaronilaatikkoa.
Monipuolisemman tarjonnan mahdollistamiseksi viimeisin päivitetty maastolista on otettu käyttöön lokakuussa 2020. Lokakuun listalta löytyy entistä ravitsevammat maastoiltapalat ja pääruokavaihtoehdot ovat aiempaa vaihtelevampia. Maastoruokalista on netissä nähtävissä täällä.

Asiakaspalautteella vaikutetaan

Syksyllä 2020 pidetyn Leijonan asiakastyytyväisyyspalautteen kokonaistulos on parantunut aiempien vuosien tuloksesta. Iltapalan osalta tulokset ovat hieman laskeneet ja Leijona Catering on jo ryhtynyt toimenpiteisiin iltapalojen kehittämisen osalta.

Varusmiehiltä saadun uusimman palautteen mukaan ruokaa on ollut riittävästi, niin varuskuntaravintolassa kuin maastossa. Sama havainto on tehty myös joukko-osastojen omassa seurannassa. Ruuan riittävyyteen on erityisesti vaikuttanut koulutus ja valvonta ruuan jako-ohjeiden osalta. Kaikessa toiminnassa korostuu sääolosuhteet ja niiden huomioiminen.

Palaute on tervetullutta

Varusmiehiä kannustetaan antamaan välitöntä ja täsmällistä palautetta ruokailuista oman varusmiesjoukkonsa esimiehelle. Haluamme kuunnella asiakkaitamme herkällä korvalla ja jotta tämä onnistuisi, joukko-osastojen kouluttajat tekevät jatkuvasti omia havaintoja seuraamalla ja valvomalla ruokailuja niin varuskuntaravintoloissa kuin maastossakin.

Kaikenlainen rakentava palaute on tervetullutta! Palautetta voi antaa varuskuntaravintoloissa suoraan ravintolapäällikölle tai käyttää muita kanavia, kuten sähköpostiosoitetta info@leijonacatering.fi tai Leijonan some-tilien yksityisviestiominaisuuksia.